عرق سنبل الطیب سنگین

عرق سنبل الطیب سنگین دکتر روازاده یک لیتری

قیمت:
47,000 40,000 تومان 15%

تخفیف به ازای تعداد خرید

تعداد تخفیف قیمت بعد از تخفیف

موارد مصرف:

محرک قلب و اعصاب ، ضد تشنج ، ضد اسپاسم ، آرام بخش ، رفع نگرانی و اضطراب ، ضد هیجان ، محرک ، ضد استرس ، ضد تب ، اشتها آور ، ضد دلهره و ترس ، مسکن دردهای میگرنی ، کم کردن ادرار مبتلایان به مرض قند.

 

نحوه مصرف:

بعد از هر غذا یک استکان میل شود.

مزاج آن گرم و تر است.

 

عرق سنگین یا دو آتشه:

عرق دو آتشه نتیجه دوبار تقطیر و حرارت دیدن بوده و بسیار خالص تر و اثر بخش تر از سایر است. اگر میزان گیاه نسبت به حجم آب بیشتر باشد و رایحه و اسانس بیشتری در مولکول های تقطیر شده آب جمع شوند، اصطلاح دو آتشه یا سنگین را برای عرق آن گیاه به کار می برند.
دو آتشه همان عرق اشباع شده یا با عطر بسیار غلیظ است.


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط