عرق تیروئید سنگین

عرق تیروئید سنگین دکتر روازاده یک لیتری

خرید عمده

تعداد تخفیف قیمت بعد از تخفیف

خواص درمان کننده عرق تیرویید دوآتیشه کم کار، آرام بخش، نافع برای امراض سوداوی و بلغمی سر، ضدعفونت های تنفسی، مقوی معده و دماغ، تقویت قوه باه و … می باشد. طریقه استفاده ۱ استکان قبل از هر وعده غذایی استفاده شود. طبیعت گرم و خشک. وزن آن با بسته بندی حدود 1000گرم میباشد.

 


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط