عرق تیروئید سنگین

عرق تیروئید سنگین دکتر روازاده یک لیتری

قیمت:
42,000 32,000 تومان 24%

تخفیف به ازای تعداد خرید

تعداد تخفیف قیمت بعد از تخفیف

خواص درمان کننده عرق تیرویید دوآتیشه کم کار، آرام بخش، نافع برای امراض سوداوی و بلغمی سر، ضدعفونت های تنفسی، مقوی معده و دماغ، تقویت قوه باه و … می باشد. طریقه استفاده ۱ استکان قبل از هر وعده غذایی استفاده شود. طبیعت گرم و خشک. وزن آن با بسته بندی حدود 1000گرم میباشد.

 


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط