عرق بنفشه سنگین

عرق بنفشه سنگین دکتر روازاده یک لیتری

قیمت:
34,000 34,000 تومان %

تخفیف به ازای تعداد خرید

تعداد تخفیف قیمت بعد از تخفیف

 

موارد مصرف:

شفافیت پوست ، تصفیه خون ، خستگی ، جهت آرامش بدن ، آلرژی و …

 

نحوه مصرف:

روزی 1فنجان استفاده شود.

منع مصرف ندارد.

 

عرق سنگین یا دو آتشه:

عرق دو آتشه نتیجه دوبار تقطیر و حرارت دیدن بوده و بسیار خالص تر و اثر بخش تر از سایر است. اگر میزان گیاه نسبت به حجم آب بیشتر باشد و رایحه و اسانس بیشتری در مولکول های تقطیر شده آب جمع شوند، اصطلاح دو آتشه یا سنگین را برای عرق آن گیاه به کار می برند.
دو آتشه همان عرق اشباع شده یا با عطر بسیار غلیظ است.


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط